info@obiekto.pl +48 791 58 54 51

Zajęcia grupowe

GRAFIK_SEKCJI

SEKCJE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Do sekcji początkującej można dołączyć w dowolnym momencie, bez żadnego wcześniejszego doświadczenia. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 1 godzinę. Karnet na 4 kolejne zajęcia kosztuje 160 zł.


SEKCJE DLA REGULARNIE SIĘ WSPINAJĄCYCH
Obecnie sekcje podzieliliśmy na trzy kategorie: jednogodzinne, programowe i zawodnicze.

SEKCJE JEDNOGODZINNE przeznaczone są dla osób, które chcą się uczyć wspinania, ale niekoniecznie prowadzić dzienniczek z liczbą podciągnięć. W czasie zajęć będziecie mieli do czynienia z wieloma różnorodnymi bulderami na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

SEKCJE PROGRAMOWE dedykujemy tym, którzy chcą sportowego podejścia do wspinania. Szczególnie ważne jest regularne uczestniczenie w zajęciach, dlatego odbywają się one 2 razy w tygodniu. Jeśli do wspinania chcecie dołączyć specyficzne ćwiczenia, wiedzieć co i kiedy trenujecie – wybierzcie sekcje programowe.
Karnety sekcji programowych ważne są przez 4 kolejne tygodnie i nie podlegają przedłużeniu w przypadku opuszczenia zajęć.

SEKCJE ZAWODNICZE to szczególny rodzaj sekcji programowych przeznaczony dla najbardziej zaawansowanych uczestników. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, a program przygotowany jest pod kątem udziału w zawodach.

Osoby zainteresowaniem dołączeniem do sekcji prosimy o kontakt w celu dopasowania do grup.

Użytkownikom kart systemowych przypominamy, że udział w zajęciach jest płatny niezależnie od wejścia na ścianę.