info@obiekto.pl MAŁE OBIEKTO: tel. 791 58 54 51 // DUŻE OBIEKTO: Tel. 530 666 596

Zajęcia grupowe

SEKCJE NA MAŁYM OBIEKTO

GRAFIK_SEKCJI


Do sekcji początkującej można dołączyć w dowolnym momencie, bez żadnego wcześniejszego doświadczenia.
Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu i trwają 1 godzinę.
Szczegółowe informacje o cenach znajdują się TUTAJ.


SEKCJE NA DUŻYM OBIEKTO

GRAFIK_SEKCJI

Obecnie sekcje podzieliliśmy na trzy kategorie: jednogodzinne, programowe i zawodnicze.

SEKCJE JEDNOGODZINNE przeznaczone są dla osób, które chcą się uczyć wspinania, ale niekoniecznie prowadzić dzienniczek z liczbą podciągnięć. W czasie zajęć będziecie mieli do czynienia z wieloma różnorodnymi bulderami na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym.

SEKCJE PROGRAMOWE dedykujemy tym, którzy chcą sportowego podejścia do wspinania. Szczególnie ważne jest regularne uczestniczenie w zajęciach, dlatego odbywają się one 2 razy w tygodniu. Jeśli do wspinania chcecie dołączyć specyficzne ćwiczenia, wiedzieć co i kiedy trenujecie – wybierzcie sekcje programowe.
Karnety sekcji programowych ważne są przez 4 kolejne tygodnie i nie podlegają przedłużeniu w przypadku opuszczenia zajęć.

SEKCJE ZAWODNICZE to szczególny rodzaj sekcji programowych przeznaczony dla najbardziej zaawansowanych uczestników. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, a program przygotowany jest pod kątem udziału w zawodach.

Osoby zainteresowaniem dołączeniem do sekcji prosimy o kontakt w celu dopasowania do grup.

Użytkownikom kart systemowych przypominamy, że udział w zajęciach jest płatny niezależnie od wejścia na ścianę.
Szczegółowe informacje o cenach znajdują się TUTAJ